Consiliul Elevilor este o structură reprezentativă a elevilor din Școala Româno-Britanică. Consiliul este creat în mod democratic (prin alegeri libere, organizate urmând filozofia de înființare a Consiliilor Locale ale Copiilor și Tinerilor prin proiectul PAL-TIN – Participarea TINerilor la Administrarea Locala).

În acest sens, o dată pe an se constituie un Birou Electoral Central din rândul tuturor claselor, apoi se aleg reprezentanții în Birourile Electorale de Clasă, aceștia urmând să organizeze și să supravegheze alegerile pentru această structură. Fiecare elev are dreptul să candideze pentru a face parte din Consiliul Elevilor, urmând ca acesta să-și convingă colegii să-l voteze în urma campaniei electorale pe care o va putea organiza in perioada anunțată de către Biroul Electoral Central. Cu o zi înainte de alegeri Campania electorala ia sfârșit, iar în ziua alegerilor fiecare elev are dreptul (nu obligatia) de a vota în cadrul sectiilor de votare de circumscripție (clasele fiecăruia), asigurându-se un vot secret prin cabine de vot realizate de elevi, utilizând buletine de vot, legitimațiile școlare pentru identificare si liste de semnături, procesul având ca scop să recreeze la o scară mică un proces electoral real. Numărul de consilieri în Consiliul Elevilor este egal cu numărul de clase existente în cadrul școlii. Există însă posibilitatea ca unele clase să nu fie reprezentate în această structură, iar altele să aibă doi, trei sau mai mulți reprezentanți, numărul de voturi fiind singurul care face

Scopul existenței Consiliului Elevilor este acela de a da posibilitatea acestora să devină parteneri activi în propria educație și de a contribui în mod pozitiv la întărirea comunității școlii, reușind să-și exerseze drepturile și responsabilitățile cetățenești din perioada adultă.

Întâlnirile Consiliului Elevilor școlii vor avea loc o dată pe saptămână. La aceste întâlniri participă atât consilierii aleși, cât și orice elev care dorește să vină cu idei, propuneri, reclamații sau doar să monitorizeze activitatea acestei structure, promovând astfel idea responsabilității față de “stakeholder”. Întâlnirile sunt deschise de asemenea oricărui profesor din cadrul școlii care dorește să supună atenției Consiliului orice subiect relevant pentru întreaga comunitate școlară.