1.RESPECTAREA CALENDARULUI NAŢIONAL DE ÎNSCRIERE
2.PARCURGEREA TUTUROR ETAPELOR DE ÎNSCRIERE LA ȘCOALA ROMÂNO-BRITANICĂ
3.RESPECTAREA PROCEDURILOR DE TRANSFER NECESARE ÎN VEDEREA EFECTUĂRII ÎNSCRIERILOR DE LA ALTĂ UNITATE DE   ÎNVĂȚĂMÂNT LA ȘCOALA ROMÂNO-BRITANICĂ

Regulamentul de ordine interioară a fost elaborat prin consultarea tuturor factorilor interesaţi şi prin respectarea normelor din Regulamentul de Organizare și Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar. În conţinutul Regulamentului de Ordine Interioară sunt cuprinse norme privind activitatea elevilor, a cadrelor didactice, a personalului auxiliar şi a personalului nedidactic.

REGULAMENTUL ŞCOLII ESTE ÎNSOŢIT DE UN SET STRICT DE PROCEDURI:
 
  • PROCEDURA PRIVIND CONSTRUIREA, APLICAREA și INTERPRETAREA CHESTIONARELOR
  • PROCEDURA PRIVIND CONSILIEREA ELEVILOR
  • PROCEDURA PRIVIND OBSERVAREA PREDĂRII și ÎNVĂŢĂRII
  • PROCEDURA DE DISEMINARE A INFORMAŢIEI
  • PROCEDURA PRIVIND REALIZAREA, VALIDAREA și PROMOVAREA OFERTEI ŞCOLII
  • PROCEDURA PENTRU GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE CRIZĂ
  • PROCEDURA PRIVIND DESFĂŞURAREA SERBĂRILOR ŞCOLARE
  • PROCEDURA PRIVIND COMPLETAREA și VERIFICAREA DOCUMENTELOR ŞCOLARE
  • PROCEDURA PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR în CAZ DE PIERDERE A CUNOŞTINŢEI