1. Fişa interviu cu părinţii;
2. Raportul de Evaluare a Potenţialului de Învăţare EPIF (identificarea stilului de învăţare) 
3. Depunerea unui dosar:
  • Cererea de înscriere/transfer;
  • Fise standard SRB (Application Form, Medical Statement si Religion Option Form)
  • Fişa medicală/adeverinta vaccin;
  • 4 fotografii recente tip paşaport;
  • Copie certificat de naştere, CI părinți/tutore
  • Portofoliul de la grădiniţă – copie după cel puţin cinci dintre elementele esenţiale.
4. Taxa de înscriere 20 euro