Școala Primară

_

Școala Româno-Britanică are la bază standardele de calitate Cambridge School și cele ale Ministerului Educației Naționale și Cercetării Știintifice, prin Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar – ARACIP.

Aici, fiecare copil este susținut de profesorii săi să se dezvolte la potențialul său maxim, lecție de lecție, învățând într-un mediu sigur și prietenos. Școala noastră oferă un cadru optim pentru manifestarea curiozității intelectuale și a creativității, elemente esențiale ce stau la baza învățării active și sustenabile. Prin învățarea participativă, elevii noștri vor obține mai ușor rezultate remarcabile în ceea ce privește progresul lor academic, dezvoltându-și, în același timp, și o încredere de sine puternică și o viziune etică asupra modului de lucru în echipă. Aici, elevii vor merge cu plăcere la școală, dezvoltând cu toate cadrele didactice și colegii o relație minunată bazată pe respect și apreciere reciprocă.

Extins

_

Diversitatea subiectelor predate și a oportunităților de învățare stimulează dezvoltarea analitică, intelectuală creativă, relațională și fizică a elevilor noștri.

Coerent

_

Abordarea unor arii diferite de învățare și experimentare, care să urmărească un mesaj integrat, ajută la crearea unei abordări holistice cu privire la dezvoltarea personală și socială a elevilor noștri.

Diferentiat

_

Utilizarea unei varietăți de metodologii de predare satisface diferite stiluri de învățare și permite fiecărui elev să învețe în mod eficient și să fie evaluat corect, în funcție de propriile performanțe.

Echilibrat

_

Avem o abordare holistică a educației, o gamă largă de subiecte și metode interactive de predare, care contribuie la dezvoltarea copiilor în toate domeniile: intelectual, creativ, analitic, fizic.

Relevant

_

În construirea curriculumului s-a luat în considerare nivelul următor și nevoile viitoare, atât în ceea ce privește evoluția în cadrul școlii, cat și în lumea de dincolo de școală.

Accesibil

_

Subiectele sunt predate la un nivel apropiat de vârsta și aptitudinile elevilor. Procesul de admitere ne ajută să identificăm elevii care se potrivesc foarte bine pe curriculumul predat în această școală.

COMPONENTA EDUCAȚIONALĂ

Utilizăm atât curriculumul românesc, cât și pe cel britanic, având 20 de ore/săptămână în limba română și 15 ore/săptămână în limba engleză, școala fiind astfel încadrată în forma de învățământ bilingvă;

Curiculumul românesc respectă planul-cadru de învățământ şi programele naţionale, planurile de lecţii fiind înţelept elaborate, ţinând cont de inteligenţele/stilurile de învăţare predominante ale elevilor, dar urmărind finalizarea unităţilor de învăţare.

Curriculumul britanic este predat exclusiv în limba engleză, fixand elementele din curriculum-ul romanesc,fiind dezvoltat în concordanţă cu standardele Cambridge School astfel:

English Language: Reading with Comprehension – Composition – Grammar – Vocabulary – Anthology – Spelling – Writing – Language Phonics;
Mathematics: Arithmetic – Mental Math (grade 0 – 3), Arithmetic Math (grade 4-6), Algebra and Geometry (grade 7 – 8);
Science;
Social studies;
Music, Art, Drama, and CraftS

ASIGURAREA CALITĂŢII
 • Monitorizarea săptămânală de către fiecare responsabil de curriculum a modului de aplicare a planurilor de lecţii şi a modului de relaţionare cu copiii;
 • Existenţa unor rapoarte de progres în februarie şi iunie pentru fiecare copil din şcoală;
 • Existenţa unor instrumente clare de măsurare periodică a pregătirii copiilor (fiind un excelent indicator de performanţă pentru instructor/învăţător/profesor);
 • Existenţa unor fişe pentru părinţi la finalul săptămânii, care să sumarizeze pe fiecare materie obiectivele, temele de lucru (dacă este cazul) etc.;
 • Existenţa unor chestionare pentru părinţi, ce pot creşte calitatea procesului educational;
 • Autorizarea şcolii de către ARACIP (instituţie ce realizează evaluarea externă a calităţii educaţiei oferite de instituţiile de învățământ preuniversitar și de alte organizaţii furnizoare de educaţie și autorizarea, acreditarea și evaluarea periodică a unităţilor de învățământ preuniversitar).
REGULI şi DISCIPLINĂ

La Şcoala Româno-Britanică, ne dorim să formăm o comunitate puternică şi unită, încurajând un comportament și o atitudine pozitive.

Ne dorim ca elevii să formeze o comunitate în care accentul este pus pe valori comune, care sunt respectate din responsabilitate, nu prin constrângere, ci prin încurajarea comportamentului pozitiv. Pentru noi, valorile sunt mai mult decât reguli, au trasat direcţia noastră în viaţă, acordându-i sensul şi scopul. Elevii și părinţii primesc „Parents Handbook”, care conţine toate regulile şcolii:

 • Politica privind procedura de acomodare – Induction Procedure
 • Politica privind siguranţa şi securitatea – Safety and Security Policy
 • Politica privind sănătatea şi igiena – Health and Hygiene Policy
 • Politica privind atitudinea comportamentală – Behaviour Management Policy
 • Politica privind comunicarea internă și externă – Communication Policy
 • Politica privind observarea şi evaluarea copiilor – Assessment and Record Keeping Policy
 • Politica privind imaginea instituţională
EVALUĂRI

Avem mai multe canale de comunicare pentru a păstra părinţii în contact cu progresul copilului. De două ori pe an, părinţii primesc un raport detaliat pentru fiecare copil, care include evaluări de comportament și academice pentru fiecare subiect, și sunt invitaţi să participe la o întâlnire părinte-profesor. Întâlnirile de progres sunt organizate de două ori pe an.

Fiecare elev are un portofoliu care devine foarte important mai târziu, în liceu, atunci când poate contribui în mod semnificativ la o aplicaţie pentru o universitate de succes.

Pornind de la școala primară, elevii primesc, de asemenea, puncte de „casă” pentru contribuţia importantă la bunăstarea comunităţii şcolare. Când au achiziţionat un anumit număr de puncte de „casă”, ei trec, la sfârşitul anului şcolar, de la nivelui roşu prin toate culorile/nivelurile pentru a obţine, până la finalizarea gimnaziului, curcubeul complet (ROGVAIV), scopul fiind acela de a susţine lucrul în echipă și a ajuta grupul în a se consolida și a creşte performanţele academice fără condiţionări, competiţii prost înţelese, ci printr-un cod al „caselor” coerent, cu instrucţiuni clare, ce îi va ajuta să se autoevalueze constant și să se susţină reciproc.

PROGRAM

Programul şcolii este de luni până vineri, de la ora 08.30 la ora 18.00.

Programul este obligatoriu!